Bouwend Nederland Telefonie wordt uitgevoerd door sTN Telefact BV.

Voor Bouwend Nederland Telefonie zijn de privacy & cookie statement en algemene voorwaarden van sTN Telefact van toepassing.